Welcome To Thailand Rice Convention 2017

พลิกโฉม “ข้าวไทย” ด้วยมิติแห่ง “นวัตกรรม” บนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสุดยอดการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญของวงการข้าวโลก โอกาสแสดงศักยภาพประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวสู่อนาคต


News & Activities